RFSL Rådgivningen Skåne

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vad gäller hbtq-personers livsvillkor och hälsoläge. Utbildningar som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupade föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Hbtq-kompetens förväntas finnas i organisationer idag. Yrkesverksamma inom både den offentliga och privata sektorn vill möta sina medborgare eller kunder på bästa sätt. Ett självklart och kompetent bemötande, oberoende av personens sexuella identitet eller könsidentitet, ska vara givet.

Nedan hittar du områden vi utbildar inom samt priser. Är du intresserad av en utbildning för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till oss på 040-611 99 51 eller skane@rfsl.se!

 

Arbetar du inom Region Skåne eller Malmö stad och är nyfiken på utbildning? För er finns möjlighet att få kostnadsfri utbildning via avtal med Region Skåne samt Malmö stad. Kontakta Žana Dončić på 0761-86 91 62 eller zana.doncic@rfsl.se för enheter inom Region Skåne. Enheter inom Malmö stad kontaktar Elisabet Nidsjö på  0760-27 34 71 eller elisabet.nidsjo@rfsl.se.

Våra utbildare: Žana Dončić, Elisabet Nidsjö, Niklas Eriksson och Mikael Andersson.

       lisa

Niklas      Mikael

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

Genom vår processutbildning får ni en gedigen kunskapshöjning avseende hbtq-personers hälsoläge och livsvillkor samt verktyg att arbeta systematiskt med frågor kring likabehandling och bemötande. Därmed ges möjlighet att påverka både arbetsmiljö och bemötande på ett positivt sätt.

 

Upplägg

Processen börjar med ett planeringsmöte mellan RFSL Rådgivningen Skånes representanter och ansvariga chef/er på enheten som ska utbildas. Här diskuteras erfarenheter och kunskapsbehov på arbetsplatsen rörande normer och hbtq. Vilka är förväntningarna på utbildningen? Vilka yrkeskompetenser finns på arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter? Eventuella hinder som finns för att utbildningen ska bli lyckad? Datum sätts för utbildningsinsatsen.

Utbildningen är en interaktiv processutbildning som sker på arbetsplatsen. Den omfattar fyra tillfällen varav den första gången är om tre timmar och resterande gånger är om två timmar. Tiden mellan utbildningstillfällena bör vara ca två veckor och innehåller hemuppgift. Hela arbetsplatsen ska delta. Antalet deltagare i gruppen bör vara 15-25. Kunskapshöjning och perspektivförskjutningar är ledord i utbildningen. Utbildningen består av följande delar:

  • Inledning
  • Begreppsgenomgång
  • Normer, makt och privilegier
  • Hbtq i världen
  • Svensk lagstiftning och historia
  • Hälsoläge och livsvillkor för hbtq-personer
  • Tillämpning av kunskaperna i verksamheten
  • Handlingsplan
  • Utvärdering

 

Uppföljningsmöte

Chefer eller motsvarande på arbetsplatser som genomgått utbildningen avslutar processen med ett uppföljande möte i RFSL Rådgivningens Skånes lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö. Då följer vi upp handlingsplanen som skapas vid det sista utbildningstillfället. Där finns också tillfälle att utbyta erfarenheter med chefer från andra verksamheter som genomgått utbildningen.

 

Efter avslutad utbildning får alla medarbetare diplom. Verksamheten får kunskapsmaterial, informationsbroschyrer samt regnbågsflagga. Ni har också möjlighet att ingå i nätverk av tidigare utbildade verksamheter.

 

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar på följande teman:

Grundläggande om normer och begrepp

Hälsoläget i hbtq-populationen

Våld och utsatthet i hbtq-populationen

Ung och hbtq

Äldre och hbtq

Hbtq och heder

Normkritiskt arbete mot diskriminering mot ohälsa

Bemötande och inkluderande arbetssätt

Vikten av förebilder

Hbtq och självklara mänskliga rättigheter

Flator, trans och bögar

Priser

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

1 bokning – 48 000 kr

5 bokningar – 45 600 kr per utbildningsgrupp

10 bokningar –  43 200 kr per utbildningsgrupp

11 bokningar och uppåt – 40 800 kr per utbildningsgrupp

 

Föreläsning 2 timmar halvdag 8 000 kr

Föreläsning 3 timmar halvdag 10 000 kr

Föreläsning 6 timmar heldag 16 000 kr

 

Priserna är inkl moms och resor.